BLOG BLOK

NATWHY

 

Můj blog je o umění, módě, cestování a životním stylu...prostě o mě 🙂

10.12.2017

VESELÉ VÁNOCE PŘEJEME

Příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018 vám přejeme všichni, kdo se podílíme na NATWHY.

Marry Christmas and Happy New Year wish you everybody who work on NATWHY.

9.10.2017

CESTA PŘES PŮL SVĚTA

CESTA PŘES PŮL SVĚTA

THAJSKO

Dostali jsme příležitost se podívat přes půl světa, konkrétně do Thajska.

Cesta je taková pracovně - odpočinková. Chystáme se na odborné veletrhy v Bangkoku, kde prozkoumáme nejnovější trendy v textilní výrobě a interiérech, a poté také trošku kultury, hledání těch nej materiálů na tržištích a maličko moře.

Z tohoto důvodu budou nové objednávky vyřízeny až po 28. říjnu 2017.
Děkujeme za pochopení a brzy opět na shledanou.

 

TRIP OVER HALF OF THE WORLD

THAILAND

We got a chance to travel over half of the world, to Thailand.

The trip is half work - half relax. We are going to visit profesional trade fair in Bangkok, where we will investigate trends in textile and interior, then a little bit of culture, searching for materials in local markets and a bit of sea.

Fot this reason we will deal with new orders after 28. October 2017.
Thank you for understanding and see you soon.

4.9.2017

COLLARCO JE NA SVĚTĚ

collarco by natwhy registred

COLLARCO JE NA SVĚTĚ

Po velkém úsilí z naší strany jsme moc rádi, že vám můžete říct, že je náš unikátní produkt COLLARCO © na světě.

COLLARCO © je originální potah na zdravotní ortopedické límce navržený značkou NATWHY. COLLARCO je opravdu jedinečné, je totiž registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. To znamená, že jsem byly první, kdo s tímto nápadem přišel, a jsme jediný, kdo smí tento potah na zdravotní límce vyrábět a prodávat.

COLLARCO IS ALIVE

After a big effort from our side, we are very pleased to tell you that our unique COLLARCO © product is alive and in the store.

COLLARCO © is an original cover on the medical orthopedic collar designed by  NATWHY brand. COLLARCO is truly unique because it is registered with the Industrial Property Office. That means that we were the first to come up with this idea, and we are the only one who can manufacture and sell this cover for the medical collar.

COLLARCO má dva hlavní účely, estetický a hygienický. Jednoduše si vyberete vzor, který se vám líbí a ladí s vaším stylem, a můžete vyrazit do ulic. Zároveň COLLARCO zlepší komfort nošení límce a péči o něj. Dá se totiž velmi jednoduše stáhnout a vyprat aniž byste museli ručně čistit celý límec.

Celý proces výroby COLLARCO vzniká v České republice. Návrhy a další inovace jsou vytvářeny v našem ateliéru NATWHY v Praze, nákup látek i šití probíhá také zde v Čechách. Vše je vyráběno s láskou.

Naty

collarco by natwhy registred

COLLARCO has two main purposes, aesthetic and hygienic. Simply choose a pattern you like and match your style, and you can go to the streets. At the same time, COLLARCO improves comfort and care of the collar. It can be put easily down and washed without manually clean the whole collar.

The entire production process of COLLARCO originates in the Czech Republic. Designs and other innovations are being created in our NATWHY studio, purchasing fabrics and sewing is also taking place here. Everything is made with love.

Naty

COLLARCO můžete zakoupit v našem eshopu 
www.buynatwhy.com

Více informací o unikátním potahu COLLARCO na webu
www.collarco.io

You can buy COLLARCO in our eshop 
www.buynatwhy.com

More information about COLLARCO on website
www.collarco.io

collarco by natwhy registred
19.5.2017

KREATIVNÍ PROCES JE V PROCESU / CREATIVE PROCESS IS IN PROGRESS

KREATIVNÍ PROCES JE V PROCESU

Ahoj,
 
už jste si asi všimli, že jsem taková kreativně neposedná duše. Pořád hledám nové výzvy, techniky a materiály a u ničeho dlouho nevydržím. Jeden měsíc bio bavlna, druhý maxi háčkování a třetí se nadchnu pro nepromokavé materiály. Sedím vždycky zadkem na několika židlích a běhám od jednoho k druhému, protože je přece na světě tolik zajímavých věcí, že by bylo škoda je nezkusit. Mám teď v hlavně několik nových nápadů, z nichž polovina zůstane jen ve světě představivosti, ale některé se určitě dostanou fyzickou podobu a podělím se o ně s vámi.

A proč celý tento text? Protože se chci touto formou omluvit, že se mi občas realizace nápadů trvá trošku déle. Musím se totiž vždy snést ze svého bláznivého snového světa, kde ty nápady žijí, rozhodnout se, který za realizaci stojí, promyslet, jak to celé provedu a desetkrát u toho změním názor, a pak ještě tu realizaci provést. Což je časově náročný proces, jak musíte vidět.
 
Takže díky za trpělivost a slibuji, že už brzy jeden nebo dva nápady dotáhnu do konce 😉

Naty

CREATIVE PROCESS IS IN PROGRESS

Hello,
 
You've probably noticed that I'm a unpetiant creative soul. I'm always looking for new challenges, techniques and materials and I can't stand for one thing a long time. One month it is bio cotton, the other maxi crochet, and the third one it will be enthralled for waterproof materials. I always sit on a few chairs in the same time and run from one to the other because there are so many interesting things in the world that it would be a shame not to try them. Now I have a few new ideas in my mind, from which half of them will remain in the world of imagination, but some will definitely get real and I will share them with you.

And why all this text? Because I want to apologize in this way, that sometimes it takes a little longer to realize the ideas. I must always bear myself from my crazy dream world, where those ideas live, decide what is worth the realization, think how to do it all and change my mind ten times, and then execute that realization. This is a time-consuming process, as you must see.

 
So thanks for your patience, and I promise to get one or two ideas to the end soon 😉

Naty

13.3.2017

PRVNÍ PLETENÝ SEDACÍ PUF / FIRST KNITTED PUF

PRVNÍ PLETENÝ SEDACÍ PUF

 

Už delší dobu jsem zvažovala, co zajímavého vytvořit z našich zásob bavlněných Hobby špagátů. Jsou ze zbytků z textilní výroby, takže kromě dobrého pocitu z tvorby ještě přibude ten z ochrany přírody. A protože se (opět) stěhujeme do nových prostor, volba padla na sedací puf, který nám to tam zase ještě o trošku více zkrášlí. Barevnost špagátů se odvíjí podle momentální dostupnosti zbytkové výroby, my jsme se se štěstím dostali k této krásné kombinaci zelených a modrých proužků.

 

Výběr materiálu na pleteninu byl za námi, teď ještě čím puf vyplnit. Některé zdroje doporučují přebytečné oděvy a textil z domácnosti, což rozhodně schvalujeme jako dobrý způsob recyklace. U nás se ale mnoho zbytků nenajde (vše se snažíme zpracovat do posledního centimetru) a chtěli jsme mít puf lehčí, takže volba padla na polystyrenové kuličky. Upozorňuji, že vás potom čeká velký úklid domácnosti, protože jsou to klouzavé mršky, které se dostanou všude. Pleteninu jsem vytvořila na velkých jehlicích, dovnitř ušila bavlněný povlak v barvě špagátů a vyplnila kuličkami. Pak už stačilo vše pořádně zašít, utáhnout a dotvarovat a puf byl na světě.

 

Pokud byste si rádi vytvořili puf sami, na internetu je spoustu návodů včetně háčkovaných pufů (ten možná také časem vyzkouším). Stačí si jen zvolit ten, který vyhovuje vám. Pokud si na výrobu sami netroufáte, rádi ho pro vás vyrobíme, stačí napsat 😉

 

Naty

FIRST KNITTED PUF

 

For longer time I thought about what to create from cotton stripes Hobby špagátů in our stock. They are made of waste from textile industry, so you have double good feeling from your creation and saving planet a lit bit. And because we move (again) to new space, we chose sitting puf which will make the place even nicer. Colour's offer of stripes is limited and according to the current offer of cotton waste, we were lucky and got these nice green-blue stripes.

 

Choice of material for knitting was done, now how to fill the puf. Some sources recommend use old clothes and textile which you find at home, we definitely support this type of recycling. But in our atelier you can't find much of wasted fabric (because we try use every piece of textile) and we wanted some lighter filling, so we decided on polystyrene balls. I have to say if you decide to use them, be prepared for big cleaning after it. Knitting was done on big knitting needles, inside we put cotton bag and filled with these balls. Then it was just about sewing, closing, pulling and placing everything on right place and puf was alive.

 

If you decide to make the puf yourself, you can find a lot of tutorials how to create knitted or crochet (that's on our list too) puf in Internet. Just choose the one which fits to you. If you don't feel brave enough, we will be please to make one for you, just text to us 😉

 

Naty

knitted puf natwhy
knitted puf natwhy
knitted puf natwhy
knitted puf natwhy

all comments are welcome!